Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIV konferencji naukowej z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich” pt. „Konflikty zbrojne a gospodarka rolno-żywnościowa”. Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2022 r. online na platformie Microsoft Teams.  
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

  1. Wojny i obronność w historii myśli ekonomicznej;
  2. Wpływ wojny na lokalne i globalne rynki produktów i czynników produkcji;
  3. Kryzysy energetyczne i żywnościowe wywołane konfliktami zbrojnymi;
  4. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne podczas konfliktów zbrojnych oraz ich skutki społeczno-gospodarcze;
  5. Wojna a zakłócenia łańcucha rolno-spożywczego;
  6. Zagrożenia stabilności oraz odporności finansowej podmiotów i sektorów gospodarki wywołane konfliktami militarnymi;
  7. Konsekwencje konfliktów zbrojnych dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców;
  8. Polityki (ekonomiczne, społeczne i inne) w reakcji na wojnę i jej następstw

[ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny] [strona konferencji]