Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej pt. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych – Gospodarka światowa w warunkach konfliktu i niepewności , która odbędzie się hybrydowo w dniu 27.10.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym SGGW w Kociszewie i na platformie MS Teams. Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

  1. Konsekwencje wojny na Ukrainie dla Europy i świata
  2. Handel międzynarodowy w aspekcie konfliktu
  3. Sankcje i międzynarodowa polityka ekonomiczna wobec Rosji
  4. Światowy kryzys energetyczny
  5. Migracja kapitału i siły roboczej w warunkach ryzyka i niepewności
  6. Covid-19 i konflikt na Ukrainie jako wyzwania dla polityki gospodarczej
  7. Gospodarka światowa po pandemii

[ulotka konferencyjna] [formularz rejestracyjny]