Serdecznie zapraszamy na III międzynarodową konferencję naukową pt. „Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie”. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2023 r. w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja uczestników – 18.06.2023 r. Formularz rejestracyjny  

Strona internetowa konferencji: https://konferencja-skutki-kryzysu.ieif.sggw.pl/

W ramach wydarzenia możliwa jest publikacja artykułu w czasopiśmie Sustainability (100 pkt wg MEiN) w specjalnym zeszycie: „Economic and Social Consequences of the COVID-19 Pandemic”, przesyłanie artykułów do Sustainability (bezpośrednio do czasopisma) – 31.07.2023 r. 

lub w czasopismach

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (20 pkt wg MEiN) (link)

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki (40 pkt wg MEiN) (link)