Z wielką radością informujemy, że Pan Prof. dr hab. Henryk Runowski otrzymał 10 maja 2023 r. tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Najwyższą godność akademicką Senat URK przyznał Profesorowi Runowskiemu jako wybitnemu specjaliście z zakresu ekonomiki rolnictwa, który wniósł duży wkład w upowszechnianie wiedzy związanej z nowoczesnym gospodarowaniem w rolnictwie, rozwojem rolnictwa przyjaznego środowisku oraz z integracją rolnictwa polskiego z rolnictwem Unii Europejskiej, członkowi wielu organizacji i towarzystw naukowych, autorowi licznych książek i prac naukowych, wychowawcy wielu pokoleń studentów i naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja na stronie URK

Informacja na stronie SGGW