Szanowni Państwo,

Podkomisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 19 marca 2024 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w kadencji 2020/2024 z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Informuję, że do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse został wybrany Pan dr hab. Piotr Gołasa, prof. SGGW.

Z poważaniem

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse