Szanowni Państwo, 
W imieniu Podkomisji wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w ramach Wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego (jedno miejsce) został zgłoszony następujący kandydat: 

Dr hab. Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW  
Kandydat do Rady Dyscypliny złożył do Podkomisji Wyborczej zgodę na kandydowanie i inne wymagane dokumenty.  

Zebranie wyborcze odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 8.30 w sali 101 w bud. 7. 

Z wyrazami szacunku 
Alina Daniłowska 
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej  
ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse