Szanowni Państwo,

Podkomisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 24 października 2023 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w kadencji 2021/2024 z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Informuję, że do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse został wybrany Pan dr hab. Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW. 

Z poważaniem  
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej  
ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse