Instytut Eknomii i Finansów ma przyjemność gościć na stażu naukowo-dydaktycznym 12 naukowców z Lviv University of Trade and Economics, Lwów, Ukraina. Współpracę w ramach stażu rozpoczęlismy seminarium naukowym p.t. „Rozwój zrównoważony w teorii i badaniach naukowych”, które odbyło się 8 czerwca 2022 r.