W imieniu JM Rektora SGGW, zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w głosowaniu w I edycji konkurs im. Profesor Marii Joanny Radomskiej. Głosowanie odbędzie się w dniach od 1.03 do 15.03.2024 roku.

Miło nam poinformować, do udziału w I edycji konkursu im. Prof. M.J. Radomskiej z Instytutu Ekonomii i Finansów. Za szczególne osiągnięcia naukowe i organizacyjne nominowana została dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • koordynatorka Zadania 3 – Opracowanie idei Smart Villages Mazowsza w konsorcjum naukowym w składzie: Politechnika Warszawska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Lotnictwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • pozyskanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i kierowanie projektem Działania na rzecz umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW, DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide 03.01.2022-31.12.2024, finansowanego z Narodowej Agencji Nauki; Działania w sferze naukowej:
 • wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych doktorantów obcokrajowców;
 • finansowanie wyjazdów doktorantów na staże naukowe;
 • przyjazdy profesorów wizytujących: prof. Sulhattin Yaşar z Karamanoğlu Mehmetbey University (2022 r.), prof. Mariantonietta Fiore z University of Foggia (2023 r.), prof. Antonino Galati z University of Palermo (odbędzie się w maju 2024 r.); w planie są także Dni Szkoły Doktorskiej SGGW organizowane w 2024 r.
 • współautorka artykułu: Resilience in the food sector – environmental, social and economic perspectives in crisis situations, Justyna Franc-Dąbrowska, Nina Drejerska, International Food and Agribusiness Management Review 25(5), pp. 757-770, ISSN 1096-7508, e-ISSN 1559-2448; DOI:10.22434/ifamr2022.0010

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 • współtworzenie Szkoły Doktorskiej SGGW i kierowanie nią
 • pozyskanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i kierowanie projektem Działania na rzecz umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW, DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide 03.01.2022-31.12.2024, finansowanego z Narodowej Agencji Nauki; Działania w sferze organizacyjnej:
 • działania promocyjne mające na celu poprawę widoczności Szkoły Doktorskiej SGGW na arenie międzynarodowej, w tym opracowanie przewodnika PhD GUIDE “Hi! Welcome to SGGW” (praca zespołowa);
 • dostosowanie obowiązującego programu nauczania i regulaminu do potrzeb doktorów zagranicznych
 • koordynatorka (co-coordinator dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW): Project ELLS Bioeconomy for PhD education and research funded by the ELLS fund for incentives
 • organizatorka seminariów tematycznych prowadzonych dla doktorantów przez profesora Sulhattina Yaşara z Karamanoğlu Mehmetbey University:
 • Risk Assessment of Chemicals used in Food and Feed Materials
 • Analytical Method Development and Validation
 • Design of Experiments and Advanced Statistical Analysis of Scientific Data: Applications in MINITAB
 • Practical Applications of Infrared Spectroscopy for the characterizations and quantifications of organic and biological samples

Nominacje w I edycji konkursu otrzymały (kolejność alfabetyczna):

 • dr Izabela Betlej Instytut Nauk Drzewnych i meblarstwa,
 • dr hab. Anny Bzducha-Wróbel, prof. SGGW Instytut Nauk o Żywności,
 • dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Instytut Ekonomii i Finansów,
 • dr hab. Beata Fornal-Pieniak, prof. SGGW Instytut Nauk Ogrodniczych,
 • dr hab. Krystyna Gutkowska – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka,
 • dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska Instytut Inżynierii Środowiska,
 • dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska Instytut Biologii,
 • dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki,
 • dr hab. Beata Anna Kuczyńska Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt,
 • dr inż. Kinga Noras Instytut Rolnictwa,
 • dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. SGGW Instytutu Inżynierii Lądowej,

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nominowanych i do głosowania na stronę internetową dedykowaną konkursowi: informacja

Każda osoba pracująca, studiująca i kształcąca się w Szkole Doktorskiej może oddać swój głos tylko raz.

Zagłosuj na kandydatkę i z naszego Instytutu!!!