Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt być współorganizatorem II International Scientific and Practical Conference “Innovations, Trends and Challenges in the Hospitality Industry”, której głównym inicjatorem jest Lviv University of Trade and Economics. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 maja 2023 r.

[więcej o konferencji]  [program konferencji]