Dnia 18 kwietnia 2023 roku odbyła się konferencja naukowa nt. Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne z okazji Jubileuszu 70-lecia Prof. dr. hab. Henryka Runowskiego

Celem konferencji była prezentacja i dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami i  osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie przemian zachodzących we współczesnym rolnictwie. Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany poglądów naukowców i praktyków na temat ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zmian zachodzących w sektorze rolnym i jego otoczeniu. W ramach konferencji odbyła się dyskusja obejmująca m.in. zagadnienia:

  • przemian strukturalnych w rolnictwie,
  • uwarunkowań postępu biologicznego i wdrażania technologii cyfrowych w rolnictwie,
  • wyzwań w obszarach społecznych i ekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw rolniczych,
  • zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych,
  • oddziaływania zmian polityki rolnej na rolnictwo,
  • uwarunkowań rozwoju rolnictwa w kontekście wyzwań środowiskowych i klimatycznych.

Poniżej zamieszczamy linki do zarejestrowanego filmu oraz zdjęć z tego ważnego wydarzenia.