Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB) pt. Wyzwania dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych. XV MFFB odbędzie się w dniach 16-17.11.2023 r. w formie hybrydowej (SGGW w Warszawie/MS Teams). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ocenę działań interwencyjnych w dynamicznych warunkach, sytuację finansową przedsiębiorstw, finanse jednostek samorządu terytorialnego, finanse agrobiznesu w nowej perspektywie WPR, znaczenie bankowości w zmiennym otoczeniu gospodarczym, system ubezpieczeń w gospodarce, zielone finanse z celem ograniczania zmian środowiskowych oraz problemy rynku finansowego. Jednym z ważnych celów Forum jest także wymiana doświadczeń między praktyką gospodarczą i jednostkami naukowymi w aspekcie efektywnej współpracy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie XV MFFB: http://mffb.ieif.sggw.pl/