Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek, dn. 12.06.2023 r. w godz. 11.00-12.00 w ramach realizacji projektu EIT Digital / DIN-ECO, zaplanowaliśmy szkolenie online poświęcone ochronie własności intelektualnej” .
Szkolenie odbędzie się na platformie MS TEAMS, pod adresem: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atYUDGk4lf3_gdCHysNPOAL4UxRaMwrl9zk1-_XgdmMM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3405b850-adad-4996-9182-0a6be6bbca4d&tenantId=70f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79

Spotkanie poprowadzi dr Michał Borowy 

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników naukowych oraz pracowników administracji Uczelni. 

Z wyrazami szacunku, 
Zespół DIN-ECO