Jak co semestr prosimy wszystkich Wykładowców, którzy prowadzili zajęcia, wstawili już oceny i zamknęli protokoły w systemie eHMS o wykonanie Weryfikacji Efektów Kształcenia. Krótka ankieta stanowi podsumowanie zakończonego cyklu kształcenia z perspektywy nauczyciela akademickiego. Warto napisać o sukcesach i o potencjałach do (ciągłego) doskonalenia w kolejnych cyklach.