Zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej, organizowanym przez Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine oraz Bogor Agricultural University – School of Business. Forum odbędzie się w dniach 24-25.11.2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (hybrydowo – kontaktowo/Teams).
[strona konferencji]  [ulotka konferencyjna]  [formularz rejestracyjny]