Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej pt. „Finanse publiczne jako narzędzie stymulacji gospodarki w sytuacjach kryzysowych. Ewolucja polityki agrarnej w świetle nowych wyzwań”, która odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. w SGGW w Warszawie. Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

  1. Konsekwencje sytuacji kryzysowych dla finansów publicznych
  2. Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego w kryzysowych uwarunkowaniach
  3. Polityka monetarna w Polsce i Unii Europejskiej
  4. Skutki zmian w polskim systemie podatkowym
  5. Kwestia agrarna a finanse publiczne
  6. Dobra publiczne w rolnictwie
  7. Ubezpieczenia, w tym zwłaszcza w rolnictwie

Jednocześnie we wrześniu 2022 r. przypada Jubileusz 40-lecia pracy prof. dr hab. Mariana Podstawki w SGGW w Warszawie. Daje to szczególną okazję do wyrażenia uznania dla Jego dorobku naukowego, organizacyjnego oraz dydaktycznego, a także do okazania wdzięczności za życzliwość, troskę i pomoc wszystkim tym, którzy mieli okazję spotkać Pana Profesora na swojej drodze naukowej.

Państwa udział w konferencji będzie dla Organizatorów i Jubilata dużym zaszczytem.