Międzynarodowy projekt badawczy o akronimie „potatoMETAbiome” (Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom do opracowania strategii zrównoważonej hodowli i produkcji ziemniaka) został opracowany przez konsorcjum złożone z instytucji naukowych z sześciu krajów UE, w tym z Polski. W Polsce projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnego konkursu SusCrop-ERA-NET. Zadaniem projektu jest opracowanie systemu uprawy ziemniaka, w którym istotnie obniżony będzie poziom stosowania sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, dzięki selekcji odmian ziemniaka efektywnie współpracujących z korzystną mikroflorą glebową. Realizacja projektu i jego sukces będą miały istotny wpływ na obniżenie kosztów produkcji ziemniaka oraz na dobrostan organizmów żyjących w glebie i wodzie, a także na zdrowie ludzi. Ekonomiczno-społeczne oraz środowiskowe skutki innowacji opracowanych w ramach projektu zostaną przebadane przez Zespół z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW pod kierownictwem dr hab. Mariusza Maciejczaka.

Więcej informacji w artykule 2019TrederZiemniakPol