W imieniu Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Jarosława Gołębiewskiego, prof. SGGW, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja konferencji połączona jest z Konferencją Naukową „Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środokowo – Wschodniej” orgaznizowaną przez  Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych – BIOECON Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Tematem przewodnim obu wydarzeń jest podjęcie dyskusji nad wyzwaniami dla rozwoju biogospodarki, jej opcji strategicznych dla Polski, a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji