Opublikowano wyniki badań dotyczących oceny trwałości (sustainability) krótkich łańcuchów dostaw (Short Food Supply Chains) oraz systemów jakości żywności (Food Quality Schemes) w ramach projektu STRENGTH2FOOD (Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement Policy)

Strength2Food to pięcioletni projekt w ramach Programu HORYZONT2020 UE  o wartości 6,9 miliona euro, mający na celu poprawę funkcjonowania europejskich systemów jakości żywności (FQS), zamówień publicznych na dostawy żywności (PSFP) oraz stymulowanie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw (SFSC). Konsorcjum  składa się z 30 partnerów reprezentujących Unię Europejską i cztery kraje spoza UE. W projekcie podjęto pierwszą w historii próbę przeprowadzenia badań ilościowych w celu oceny ekonomicznej, środowiskowej i społecznej trwałości (Sustainability) systemów jakości, procedur zamówień publicznych oraz krótkich łańcuchów dostaw oraz ich wpływu na rozwój regionów.

W 2019 roku zespół z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW opublikował wyniki badań dotyczących oceny trwałości (sustainability) krótkich łańcuchów dostaw (Short Food Supply Chains) (Sustainability 201911(15) oraz systemów jakości żywności (Food Quality Schemes) (Sustainability of European Food Quality Schemes, Springer 2019 – darmowy dostęp przez bg.sggw.pl)

 Pełna lista publikacji z projektu: https://www.strength2food.eu/publications/

Strona projektu https://www.strength2food.eu/