W dniach 14-17 stycznia 2020 r. pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW: dr hab. Nina Drejerska, dr Katarzyna Czech, dr Agnieszka Wojewódzka – Wiewiórska, dr Maciej Stawicki oraz dr hab. Mariusz Maciejczak współorganizowali i współprowadzili warsztaty dla partnerów projektu EGEA.

Projekt EGEA ” Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia” finansowany z programu Erasmus +  realizowany jest przez 16 partnerów, ze strony  SGGW przez pracowników Instytutu Leśnictwa i  Instytutu Ekonomii i Finansów. Głównym celem projektu EGEA jest promowanie „zielonej” gospodarki i zrównoważonych działań na wszystkich poziomach edukacji w trzech krajach Azji (Kirgistan, Nepal i Indie), wzmacniając  rolę instytucji szkolnictwa wyższego jako katalizatorów zmian.

Film z warsztatów

Strona projektu