Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie uczestniczy w realizacji projektu, w ramach którego odbywają się spotkania informacyjno-instruktażowe. Podczas spotkań prezentowane są wypracowane w ramach projektu rozwiązania, które posłużą do zapewnienia na obszarach wiejskich usług z wykorzystaniem innowacji społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i cyfrowych oraz rozwój i wzmacnianie tradycyjnych atutów wsi za pomocą nowoczesnych technologii.

Przejdź do mapy spotkań

Aktualności i rejestracja: Strona Główna – Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny (mpnt.pl)

Link strony projektu https://www.smartvillageswm.uksw.edu.pl/