Szanowni Państwo,

W imieniu Podkomisji wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w ramach Wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (jedno miejsce) zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

  1. PAWEŁ KRACIŃSKI
  2. MACIEJ STAWICKI

Kandydaci do Rady Dyscypliny złożyli do Podkomisji Wyborczej zgody na kandydowanie i inne wymagane dokumenty.

Zebranie wyborcze odbędzie się 21 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali 116 w bud. 7.

Z wyrazami szacunku
Alina Daniłowska
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse