W dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się w formule on-line Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sustainable Development – Regional and Local Dimensions, zorganizowana przez Katedrę Polityki Rozwoju i Marketingu. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy i przedstawiciele praktyki z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw, tj. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, Agricultural University of Tirana, Albania, Albanian University, Albania, Lviv National Agrarian University, Ukraine, CIHEAM-IAM, France, EuroInversia, Lviv University of Trade and Economics, Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine, Óbuda University, Hungary, Politechniki Rzeszowskiej, Polska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, Szent István University, Hungary, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polska, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polska, University of Guadalajara, México, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polska, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Polska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polska oraz z Vytautas Magnus University, Lithuania.

Bogata tematyka wystąpień została omówiona w 7 sesjach tematycznych oraz zaprezentowana w sesji posterowej.