Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5 przyznało granty trojgu pracownikom naszego Instytutu. Zwycięzcami są: Pani dr Aleksandra Matuszewska-Janica, Pan dr Łukasz Pietrych i Pan dr Michał Wielechowski. Serdecznie Państwu gratulujemy.