Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21 przyznało zespołowi kierowanemu przez Panią dr hab. Agatę Malak-Rawlikowską, prof. SGGW, w skład którego wchodzą Pani dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP (UP w Poznaniu) oraz Pan dr hab. Mariusz Hamulczuk (IEiF SGGW w Warszawie), grant na realizację projektu pt.: „Implikacje kryzysu COVID-19 dla przestrzennej integracji rynków rolnożywnościowych oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski”. Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi.