Serdecznie zapraszamy na V Konferencję Naukową z cyklu Wyzwania w rozwoju regionów. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznanie obecnych kierunków badań nad rozwojem lokalnym i regionalnym, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego na wielu jego płaszczyznach. 

Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2022 r., w formie zdalnej na platformie MS Teams.

[strona konferencji]  [ulotka]  [rejestracja]