Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 30 lat doświadczeń i perspektywy”, która odbędzie się w dn. 26 kwietnia 2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach konferencji przewidziano cztery panele dyskusyjne. Debata dotyczyć będzie m.in. otoczenia instytucjonalno-prawnego przekształceń własnościowych rolnictwa państwowego, przebiegu i rezultatów ekonomiczno-społecznych tych przemian oraz rozwoju wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych.

Wydarzenie odbędzie się w Auli Kryształowej SGGW. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ulotce konferencyjnej.