Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego
i Doradztwa
Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW
w Warszawie
III Konferencja Naukowa
Wyzwania w rozwoju regionów
Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie
21 lutego 2020

[więcej]