VI Konferencja Naukowa p.t. AKTUALNE TENDENCJE W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH

on-line poprzez platformę MS Teams 15.10.2020

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja  będzie miejscem spotkania środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Obecna edycja obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. Cyfryzację w handlu międzynarodowym
  2. Cyfryzację usług finansowych
  3. Zastosowania innowacji technologicznych w administracji publicznej
  4. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej
  5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej w dobie pandemii Covid-19
  6. Inteligentne rolnictwo
  7. Rozwój infrastruktury mobilnej – Internet rzeczy
  8. Smart City w aspekcie ekonomicznym
  9. Korzyści skali platform on-line
  10. Zastosowanie cyfryzacji w dobie pandemii Covid-19

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew/

Na zgłoszenia poprzez formularz on-line czekamy do 10.10.2020