Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” pt. „Kryzysy i ich implikacje dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”. Integralną częścią konferencji są Warsztaty dla Młodych Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2021 r. w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników – do 07.05.2021 r.

Przesłanie opracowania do publikacji oraz wniesienie opłaty za publikację – do 18.06.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej.

Strona internetowa konferencji http://esare.conference.ieif.sggw.pl/

Formularz rejestracyjny https://ls.wne.sggw.pl/index.php/356972?lang=pl