Serdecznie zapraszamy na II konferencję naukową pt. „Wyzwania logistyki we współczesnym świecie”. Wydarzenie odbędzie się 20 stycznia 2022 r. w formie zdalnej na platformie MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja uczestników i wniesienie opłaty do 16.01.2022 r. 
Przesłanie opracowania do publikacji w monografii do 15.02.2022 r.

[ulotka]   [formularz rejestracyjny]