Case Study Competition 2022 koncentruje się na regionalnym wkładzie w zrównoważony rozwój, podkreślając rolę lokalnych społeczności w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez przyszłość.

Zaproszenie kierowane do jest studentów II stopnia studiów oraz do doktorantów.

Czas i miejsce: 04-10.07.2022, Krzyżewo/Sokoły, Polska

Szczegółowe informacje i rejestracja:
https://www.euroleague-study.org/en/case_study_bioeconomy