Szanowni Państwo, 

Podkomisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 21 marca 2023 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w kadencji 2021/2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Uprzejmie informuję, że do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse został wybrany Pan dr Maciej Stawicki. 

Z poważaniem  

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej  
ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse