W imieniu Przewodniczącego Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW  zapraszamy na drugie posiedzenie Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów, które odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 9:15 w sali 116 (bud. 7).