Ze smutkiem informujemy, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat zmarł Pan Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, twórczy badacz, niekwestionowany autorytet, wspaniały człowiek.

Pan Profesor Wilkin w pracy naukowej interesował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej. Był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.

Pan Profesor Wilkin pełnił wiele funkcji, był m.in.  dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem rzeczywistym PAN, kierownikiem Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Pan Profesor Wilkin był doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tą najwyższą godność akademicką przyznały Mu również Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Cześć Jego pamięci!