W dniu 23 października 2020 roku w formule on-line odbyła się 6 międzynarodowa konferencja naukowa  TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2020 zorganizowana przez Katedrę Polityki Rozwoju i Marketingu wspólnie z Latvia University of Life Sciences and Technologies. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe tj. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Ventspils University of Applied Sciences, Liepaja University in Liepāja, Institute of Agricultural Resources and Economics w Rydze, Daugavpils University, Latvian Academy of Science, Vytautas Magnus University Agriculture Academy w Kownie, Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Opolski. Uczestników konferencji powitali: Profesor Joanna Szwacka-Mokrzycka – Kierownik Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu, dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Profesor Irina Arhipova – Prorektor Latvia University of Life Sciences and Technologies oraz Profesor Baiba Rivža – członek Latvian Academy of Sciences.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do spotkania ekspertów i wymiany poglądów w dziedzinie rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej, także w kontekście aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, w tym kwestii związanych z pandemią Covid-19. Referaty wygłoszono w dwóch sesjach tematycznych oraz w sesji posterowej. Dyskusja koncentrowała się wokół wybranych aspektów rozwoju regionalnego, stosowanych instrumentów wsparcia polityki regionalnej oraz kierunków i perspektyw rozwoju krajów UE.