Dr hab. Przemysław Litwiniuk – adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów SGGW 12.01.2022 r. został wybrany przez Senat RP do Rady Polityki Pieniężnej.

Profil w Bazie Wiedzy SGGW link