Uniwersytet Parthenope w Neapolu, Włochy od kilku lat współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku uruchomiony zostanie program studiów doktoranckich (3 letnich) z zakresu ekonomii, statystyki i zrównoważonego rozwoju (Economics, Statistics and Sustainability), w którym SGGW jest uczelnią stowarzyszoną. Rekrutacja jest otwarta również dla kandydatów z zagranicy.

Więcej informacji na:

https://www.uniparthenope.it/bando/bando-dottorato-di-ricerca-xxxvii-ciclo

https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/affari_generali/dottoratoxxxvii/microsoft_word_-_economia_statistica_e_sostenibilita_inglese.pdf