Zapraszamy na seminaria online odwołujące się do zagadnień bioekonomii, a koncentrujące się na: agronomii / rolnictwie, naukach o żywności, naukach o zwierzętach, leśnictwie, ekonomii i biznesie, inżynierii środowiska.

Część seminarium przewiduje przedstawienie najważniejszych aktualnych zagadnień z metodyki badań w poszczególnych dyscyplinach (jakie kierunki badań są obecnie istotne, które tematy są ważne/perspektywiczne itp.). Część seminarium zaplanowana jest jako dyskusja na temat pomysłów doktorantów, informacja zwrotna do prezentacji studentów (konspekt prezentacji przesłany z wyprzedzeniem lub przechowywany na platformie TEAMS – widoczny dla profesora i innych studentów).

Więcej szczegółów i rejestracja:

https://www.euroleague-study.org/en/bioeconomy_for_phd