Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 stycznia 2021 roku zmarł

Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek

Wieloletni nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1953-2000)

Członek Senatu Akademickiego SGGW (1976-1980, 1984-1987) oraz wielu komisji senackich i wydziałowych

 Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW (1992-1993)

Kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej (1976-1991)

Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2000-2018)

Wieloletni członek Komitetu Ekonomiki Rolnej Polskiej Akademii Nauk

Członek Rad Naukowych IERiGŻ, IUNG, ZERiL PAN, KZKiOR

Redaktor Naczelny Roczników Nauk Rolniczych, Seria Ekonomika Rolnictwa

Redaktor Zeszytów Naukowych SGGW, Seria Ekonomika i Organizacja Rolnictwa

Autor licznych prac naukowych, książek i skryptów

Wychowawca młodych pracowników naukowych i licznych studentów

Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”

 Cześć Jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 lutego 2021 r. o godz. 13.30 w Kościele pw. Świętego Dominika, ul. Dominikańska 2 w Warszawie