Data obrony Imię i nazwisko
Recenzenci
Tytuł rozprawy
 
2012 dr hab. Tomasz Siudek Prof. dr hab. B. Borkowski
Prof. dr hab. K. Jajuga
Prof. dr hab. B. Pietrzak
Prof. dr hab. J. Szambelańczyk
Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar
ekonomiczny, organizacyjny i społeczny
 
 
2012 dr hab. Elżbieta Szymańska Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. W. Józwiak
Prof. dr hab. H. Runowski
Prof. dr hab. S. Urban
Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych
w produkcji żywca wieprzowego w Polsce
 
2011.12.20 dr hab. Ludwik Wicki Prof. dr hab. J. Jasiczak
Prof. dr hab. B. Klepacki
Prof. dr hab. W. Musiał
Prof. dr hab. S. Urban
Efekty upowszechniania postępu biologicznego
w produkcji roślinnej
 
 
2011 dr hab. Jarosław Gołębiewski Prof. dr hab. M. Adamowicz
Prof. dr hab. A. Czyżewski
Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. B. Sojkin
Efektywność systemów marketingowych
w gospodarce żywnościowej
 
2011 dr hab. Jakub Kraciuk Prof. K. Jajuga
Prof. J. Kler
Prof. J. Sikorski
Prof. H. Runowski
Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji
w polskim przemyśle spożywczym
 
2011 dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska Prof. dr hab. A. J. Czyżewski
Prof. dr hab. W. Józwiak
Prof. dr hab. B. Klepacki
Prof. dr hab. S. Owsiak
Teoretyczne i praktyczne aspekty
gospodarowania zyskiem
w przedsiębiorstwach rolniczych
 
2011 dr hab. Barbara Gołębiewska
Prof. dr hab. C. Domański
Prof. dr hab. J. Wilkin
Prof. dr hab. A. Wiatrak
Prof. dr hab. W. Ziętara
Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem
 
2010 dr hab. Wojciech Pizło
Prof dr hab. H. Runowski
Prof dr hab. A. P. Wiatrak
Prof dr hab. J. Wilkin
Prof dr hab. A. Wojtyna
Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej
 

Ostatnia modyfikacja: 02/11/2016