Address:

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

email: ieif@sggw.pl

tel. (+48) 22 59 340 14

Data for invoices:

In Polish:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02 787 Warszawa
VAT UE: PL 525 000 74 25

In English:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW (or the Polish name as above)
Nowoursynowska 166
02 787 Warszawa
Poland
VAT UE: PL 525 000 74 25

Location of the Institute in the campus – buildings 3, 5, 6, 7, 34

Last update: 23/09/2020