Case Study Competition 2021 koncentruje się na regionalnym wkładzie w zrównoważony rozwój, podkreślając rolę lokalnych społeczności w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez przyszłość.
 

Zaproszenie kierowane do jest studentów II stopnia studiów oraz do doktorantów.

Czas i miejsce: 05-11.07.2021, Krzyżewo/Sokoły, Polska
 

Szczegółowe informacje i rejestracja: