Konferencja Naukowa
Aktualne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych

Miejsce: Warszawa
Data: 21 października 2014 roku
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Konferencja Naukowa
Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu

Miejsce: Warszawa
Data: 22 października 2014 roku
Organizatorzy: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
[więcej]


VII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
Międzynarodowa konferencja naukowa Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
Miejsce: Warszawa
Data: 23-24 października 2014 r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rolnictwo, Gospodarka Żywnościowa, Obszary Wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej
Miejsce: Warszawa – Aula Kryształowa (budynek 9)
Data: 11 kwietnia 2014 r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


Konferencja Naukowa
Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie
Miejsce: Warszawa – Aula Kryształowa (budynek 9)
Data: 22 maj 2014 r.
Organizatorzy: Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE SGGW
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 26-27 czerwca 2014
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Współczesna ekonomia wsi i rolnictwa a dziedzictwo Władysława Grabskiego
szósta z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”
Miejsce: Warszawa
Data: 4 grudzień 2014
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej]

Ostatnia modyfikacja: 03/10/2016