Działalność naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW skupia się przede wszystkim na realizacji następujących tematów badawczych:

  • polityka i strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • tendencje w kierunkach rozwoju rolnictwa i handlu rolnego;
  • przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich;
  • procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju;
  • komunikowanie społeczne;
  • edukacja i doradztwo w rozwoju lokalnym i regionalnym;
  • stan finansowy, prawny i kierunki rozwoju instytucji kapitałowych, jednostek gospodarczych oraz samorządowych;
  • znaczenie logistyki w aktywizacji rozwoju gospodarki narodowej.

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2020